Působící praktici:

Bc. Petra Lancová

Původně fyzioterapeutka, aktuálně plně oddaná Feldenkraisově metodě. Vzdělání a zkušenosti si rozšířila také v oblasti mateřství a těhotenství jako doprovázející dula.
V Brně pořádá pravidelné veřejné ATM workshopy o víkendech. Ve své domovině na severní Moravě, se věnuje pořádání skupinových ATM lekcí, workshopů A individuálním FI lekcím.
Web: https://feldenkrais-potencialvpohybu.webnode.cz/o-nas/
Místo pravidelné praxe: Ostrava, Třinec

MgA. Petra Oswaldová, Ph.D.

Průkopnice a propagátorka Feldenkraisovy metody, jako první certifikovaná Feldenkrais praktička stabilně působící v ČR.
Nasbírala plno zkušeností z rozličné práce s dětmi a dospělými.
Původně VŠ pedagožka v oblasti pohybu, divadla, uměleckého a hlasového projevu.
V Brně pořádá občasné semináře pro zdravotníky v doškolovacím středisku.
Web: feldenkraisovametoda.cz/petra-oswaldova
Místo pravidelné praxe: Praha

Bc. Iveta Varmusová

Maminka syna s DMO, od klasických fyzio přístupů se dostala až k metodám a přístupům dostupným většinou tehdy jen v zahraničí, které byly šetrné, jemné a lépe oslovily poškozený nervový systém jejího syna.
Feldenkraisovu metodu vystudovala v Německu u legendární Mii Segal, první osobní asistentky Moshého Feldenkraise, včetně nástavbového výcviku a postgraduálního kurzu se specializací na práci s dětmi dle dalších učitelek metody.
Do ČR přivezla Michelle Turner s jejím terapeutickým přístupem Movement Lesson, který rozpracovává neurofyzikální principy nejen z Feldenkraisovy metody.
Iveta se věnuje se převážně dětem s neurologickými diagnózami a opožděným vývojem pohybu.
V Brně pořádá občasné semináře obsahující jak tématické ATM lekce, tak teorii a praktické informace pro rodiče dětí s postižením a dané specialisty v péči o děti.
Web: mbs-ivetavarmus.cz/o-mne
Místo pravidelné praxe: Třinec

Bc. Filip Přidal (ve výcviku)

Otec syna s DMO a kombinovaným postižením, taktéž od klasických fyzio postupů přešli na učení se pohybem dle Feldenkraisovy metody.
Aktuálně prochází výcvikem přístupu Child’Space zaměřeném na dětský vývoj pod vedením další legendy Chavy Shelhav, která patří mezi 13 původních přímých studentů Moshé Feldenkraise.
Dále se účastní výcviku Movement Lesson dle Michelle Turner, díky jejímu přístupu udělal největší pokroky se svým synem a také s několika dalšími dětmi. V plánu má dále pokračovat ve vzdělávání v dotekové terapii a speciální pedagogice. Do své zkušební praxe přijímá děti s neurologickými diagnózami a opožděným pohybovým vývojem.
Web: https://www.feldenkraisbrno.cz/filip
Místo tréninkové praxe: Brno