Filip Přidal

Vzdělání: bakalářské, obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Jsem otec syna s kombinovaným postižením, hlavní diagnóza DMO, těžká mentální retardace (příčina: závažné krvácení do mozku po porodu)
Metody, se kterými pracuji: Movement Lesson, Child’Space (ve výcviku)
V rámci výcviku se věnuji dalším dětem s neurologickými diagnózami a opožděným vývojem.
Pokud máte zájem na konzultaci nebo cvičení, kontaktovat mě můžete přes formulář.

Absolvované kurzy a semináře:

Movement Lesson

Movement Lesson Training – Segment I, II, III

Biofyzikální teorie a doteková praxe na témata vyrovnávání protiváhy těla v prostoru a související vnitřní dynamický vztlak v pohybu pod vedením lektorky Michelle C. Turner.
Místo: Wing Village Hall, Rutland (Velká Británie)
Rok absolvování: srpen 2018, duben 2019, srpen 2019 (21 dnů)

Kognitivní zrak a pohyb

Čtyřdenní seminář, jak pohyb různých částí těla ovlivňuje kvalitu vidění a opačně, jak zrak vede pohyb celého těla v prostoru. Velmi praktický a jasně prezentovaný workshop, dá se říct, až převratný v kontextu terapie zraku a pohybu dohromady.

Newborn Movement Assessment

Metodika plná teorie, principů a především praxe, jak vyhodnotit schopnosti reagovat na pohyb v těle novorozenců a jejich nervového systému a včasnou jemnou intervencí stimulovat zdravé schopnosti pohybu.
Aktuálně tento program vstupuje do výzkumného projektu dvou amerických dětských nemocnic, které získaly grant, aby lékaři a další vědci potvrdili teoretické pozadí i praktické použití metodiky v aplikaci na nejmenších dětech.

Child’Space Method „Feldenkrais pro děti“

Zjednodušeně „Feldenkrais pro děti“ pod přímým vedením paní Dr. Chavy Shelhav, která patří mezi 13 původních studentů Moshého Feldenkraise, jedna z Feldenkrais autorit na práci s dětmi nejen se speciálními potřebami.
Místo: Feldenkrais Institut Wien (Rakousko)
Rok absolvování: 2019 – trvá do roku 2021 (5 segmentů / 50 dnů / 300 výukových hodin)
Podobně specializované výcviky na děti od přímých Feldenkraisových žáků můžete znát také v podání Anat Baniel, Jeremyho Krausse nebo Mii Segal. Chava má svůj přístup, který už v názvu Space obsahuje velký přesah mimo samotný tělesný pohyb, a zároveň ukazuje, jak obrovský vliv mají na první pohled vnější činitelé na lidské chování a učení od narození.
Doporučuji přečíst si článek Filling in the blanks from unformed awareness to informed awareness, kde Chava vysvětluje nejen své poznatky a principy. Další články ohledně Child’Space.

Osobní zkušenosti s Feldenkraisovou metodou

Od roku 2017 pod vedením původně fyzioterapeutky a nyní Feldenkrais praktičky Bc. Petry Lancové skupinové ATM lekce v Brně – celodenní pohybové workshopy na témata Rovnováha sedu, Vtělené myšlení – zdroj vitality, Pánev a hamstringy, Propojení hrudníku a kyčlí, Hlubiny pánve a další.
Postupně právě účast na Petřiných prožitkových seminářích a především zásadní změny v těle i pocitech a myšlení, mě přivedly k většímu zájmu až studiu Feldenkraisovy metody, o které jsem již věděl, že se jinde po světě úspěšně používá i „terapeuticky“ u osob s různými diagnózami. Žádný tlak, vypětí, drilování, ale naopak vědomé učení se v pohybu, respekt a pochopení. Neuropohyb a psychosomatika v praxi.

Od roku 2016 čtyři ATM + informační celodenní workshopy pro rodiče dětí s postižením pod vedením BC. Ivety Varmusové, maminky syna také s kombinovaným postižením, lektorky MBS Feldenkrais Heritage dle Mia Segal, dlouholeté osobní asistentky Moshého Feldenkraise. Iveta byla první osobou, která mě uvedla do světa Feldenkraisovy metody.